Обавезна је дозвола пре уласка у затворени простор

Обавезно је заштити се од пада при раду на висини

Забрањено је радити, стајати или пролазити
испод висећег терета

Обавезно је коришћење сигурносног појаса током вожње

Забрањена је употреба мобилних телефона и прекорачење дозвољене брзине током управљања возилом

Обавезна је дозвола за рад, када је прописана

Обавезно је изоловање/искључење/обележавање свих извора опасне енергије приликом сервисирања или одржавања машина/опреме

Обавезна је дозвола за извођење радова копања и ископавања

Обавезно је вршити мерење концетрације гасова у атмосфери радног простора, када је то прописано

Забрањен је рад и управљање возилом под дејством алкохола, наркотика или других недозвољених супстанци

Забрањено је пушење осим у простору који је за то одређен

Обавезна је употреба личне заштитне опреме, где је прописано