У односу на HSE ризике НИС има исте захтеве према својим запосленим и запосленим извођача радова?

Скраћеница HSE означава?

Сва опрема и алат који се користи мора бити пријављен и прегледан од стране одговорних лица НИСа?

Пушење на локацијама НИСа је дозвољено?

Која лична заштитна опрема (ЛЗО) је обавезна на свим локацијама НИСа?