Бик

Здравље:

Иако сте земљани знак, знајте да је обавезна дозвола за извођење радова копања и ископавања.

Љубав:

Најлепше је удвоје, зато заједно са руководиоцем радова или линијским руководиоцем осигурајте да радови копања и ископавања могу да почну на безбедан начин.

Посао:

Прекините рад у случају да постоји опасност од повређивања.