Девица

Здравље:

Ваше здравље и безбедност сачуваћете поштовањем мера из дозволе за рад када је прописана.

Љубав (премазапосленом):

Обавезни сте да упознете Ваше запослене са свим мерама из прописане дозволе за рад и да проверите да се то поштује током рада.

Посао (ваших шефова):

Проверите са лицем које је издало дозволу да ли можете да почнете или наставите да радите на безбедан начин.