НЅЕоскоп

Да хороскоп не буде хорорскоп

Како се 12 златних НЅЕ правила поклапа са 12 хороскопских знакова?
Не знате?! Не знамо ни ми, очекујемо да нам јавите да ли смо погодили.
Не морате да се слажете са свим хороскопским знацима, али боље је за ваше
здравље, љубав и посао да се стално слажете са свим НЅЕ правилима.