ОБАВЕЗНA jе дозвола пре уласка у затворени простор

Основне информације о НЅЕ правилу:

Затворени простор, као што су: судови под притиском, пећи, котлови, димњаци, резервоари, реактор или колоне, могу садржати експлозивну атмосферу, отровне гасове или друге опасности као што су недостатак кисеоника, падајуће предмете, ограничене могућности изласка или опасност од пада са висине. Ауторизован приступ оваквим просторима штити Вас.

Ви треба да:

  • Потврдите са Линијским руководиоцем или одговорном особом да је безбедно почети са радом. Консултујте Даваоца коначног одобрења ДЗР да ли је безбедно почети са радом.
  • Потврдите са Лицем у приправности да можете да уђете у затворен простор • Пратите захтеве наведене у ДЗР

Уколико сте Лице у приправности треба да:

  • Одобрите и обезбедите приступ у затворен простор
  • Договорите и потврдите начин комуникације са свим запосленима

Уколико сте Линијски Руководилац или одговорна особа треба да:

  • Потврдите да су захтеви дефинисани Дозволом за рад примењени на лицу места
  • Потврдите да је квалификовано Лице у приправности увек присутно када су запослени у затвореном простору
  • Потврдите да је провера атмоспфере спроведена у складу са захтевима наведеним у Дозволи за рад
  • Потврдите да је безбедно почети активности / посао