ОБАВЕЗНА jе дозвола за извођење радова копања и ископавања

Основне информације о НЅЕ правилу:

Послови копања и ископавања могу садржати опасности као што су електричне или гасне инсталације, опасности везане за затворен простор, обрушавање земље / зидова или ископаног материјала. Проверите да је безбедно почети са радом пре било које активности.
Под копањем и ископавањем – подразумевамо ручно или машинско копање, бушење, усецање, дубљење и све остале активности које за последицу имају уклањање површине или дубљих слојева тла уклањањем стена, земље, шљунка, песка и сл.

Ви треба да:

  • Потврдите са Линијским руководиоцем или одговорним лицем да је безбедно почети са послом
  • Поштујете захтеве дефинисане Дозволом за рад
  • Зауставите радове и обавестите линијског руководиоца уколико се догодило било шта неочекивано

Уколико сте Линијски Руководилац или одговорна особа треба да потврдите:

  • Да су сви захтеви Дозволе за рад примењени (нпр. затворен простор, изолација итд.)
  • Ограде и HSE ознаке постављене и ограничен приступ у зону копања и ископавања
  • Да је процена ризика спроведена од стране компетентне особе и да укључује опасности као што су нпр. (не)означене трасе каблова / цевовода, испитивање и провера земљишта
  • Контролисано покретање земљишта у циљу спречавања обрушавања и стварања клизишта (нпр. коси и степенасти ископи, обезбеђивање потпорним елементима)
  • Стабилност земљишта проверени пре почека радова и после промене временских услова
  • План спашавања дефинисан и искомунициран