ОБАВЕЗНА је употреба личне заштитне опреме, где је прописано

Основне информације о НЅЕ правилу:

У циљу личне безбедности на свим оперативним локацијама обавезна је употреба Личне Заштитне опреме (ЛЗО). Увек се по доласку на локацију упознајте са зонама обавезног ношења ЛЗО и HSE правилима.
У складу са активностима које обављате, условима на локацији и извршеном проценом ризика, поред прописане минималне личне заштитне опреме (шлем, заштитне наочаре, радно одело и заштитне ципеле) заштитите себе и додатном ЛЗО (нпр. рукавице, опасач за спречавање пада са висине, антифони за заштиту слуха, опрема за заштиту органа за дисање итд.)

Ви треба да:

  • Користите Личну Заштитну Опрему у објектима Друштва у зонама где је то обавезно
  • Уколико је проценом ризика дефинисано у обавези сте да користите и додатну ЛЗО

Уколико сте линијски руководилац, дужни сте да:

  • Проверите, пре почетка радова, да ли је ЛЗО доступна и исправна за употребу током рада;
  • Обезбедите да се ЛЗО правилно користе у току рада.