ОБАВЕЗНО je вршити мерење концентрације гасова у атмосфери радног простора, када је то прописано

Основне информације о НЅЕ правилу:

У индустрији нафте и гаса честе су појаве запаљивих, експлозивних или отровних/токсичних смеша гасова и пара у радној атмосфери. Поред ЕХ зона и затворених простора, потребно је да обратите пажњу на радне атмосфере које могу да садрже гасове као што су нпр. водоник-сулфид, угљен моноксид, сумпор-диоксид, амонијак итд.

Ви треба да:

  • Потврдите са линијским руководиоцем или одговорном особом да је атмосфера радног простора проверена
  • Потврдите са линијским руководиоцем или одговорном особом да је безбедно почети са радовима
  • Зауставите послове уколико осетите мирис гаса

Уколико сте особа која врши проверу атмосфере треба да:

  • Разумете које провере захтева Дозвола за рад (уколико је иста неопходна) и колико често
  • Користите атестирани уређај за проверу атмосфере

Уколико сте Линијски Руководилац или одговорна особа треба да:

  • Захтевате више/чешће провере атмосфере уколико је неопходно да се обезбеди безбедност свих лица / запослених
  • Потврдите да је безбедно да се почне са послом / активностима