ЗАБРАЊЕНО је пушење осим у простору који je за то одређен

Основне информације о НЅЕ правилу:

Пушење, коришћење шибица и упаљача могу проузроковати пожаре запаљивих материја или пара и испарења. Означене пушачке зоне ће вам обезбедити сигурност од пожара или експлозија.

Ви треба да:

  • Знате где су обележене пушачке зоне
  • Интервенишете уколико неко пуши ван означених пушачких зона

Уколико сте Линијски Руководилац или одговорна особа треба да:

  • Информишите запослене где се налазе пушачке зоне
  • Обезбедите да су пушачке зоне јасно означене