ЗАБРАЊЕНО је радити, стајати или пролазити испод висећег терета

Основне информације о НЅЕ правилу:

Рад или пролазак непосредно испод подигнутог терета није безбедан, јер терет може пасти на вас. Употреба оштећене или неодговарајуће опреме за подизање као и неисправно подизање знатно повећавају ризик од пада терета. Висећи терет је предмет који је привремено подигнут и увек имајте на уму да услед гравитационе силе може пасти! (платформе бушаћих постројења су искључене из правила).

Ви треба да:

  • Никада не улазите у опасну зону (где се врши манипулација теретом) без дозволе сигналисте или особе задужене за манипулацију.
  • Никада не гурајте или не подижите терет који виси ручно! За манипулацију увек користите помоћна средства (нпр.сајле, куке) и то само уколико се налазите ван опасне зоне.
  • Пратите инструкције Сигналисте или особе задужене за манипулацију теретом

Уколико сте особа задужена за манипулацију терета треба да:

  • Обележите опасну зону и поставите физичке баријере / ограде око зоне
  • Обезбедите да нико не улази у зону манипулације теретом