ЗАБРАЊЕНО је сервисирање или одржавање машина/опреме без изоловања/искључења/ обележавања свих извора опасне енергије

Основне информације о НЅЕ правилу:

Искључење / изоловање и обележавање опреме обезбеђује да не дођете у контакт са опасним видовима енергије, као што су електрична енергија, притисак, токсичне материје, отровни гасови, хемикалије, врели флуиди, радијација, гравитациона сила и др.
Искључење / изоловање и обележавање опреме се врши путем затварања вентила, искључења прекидача, осигурача итд. и постављањем адекватних ознака упозорења.

Ви треба да:

  • Да разумете врсту изолацију која вас штити од опасности
  • Потврдите са Линијским руководиоцем или одговорним лицем да је изолација примењена
  • Потврдите са линијским руководиоцем или одговорним лицем да је безбедно почети са радом / активностима

Уколико сте Линијски Руководилац или одговорна особа треба да:

  • Потврдите да је изолација примењена, нпр. искључени и закључани прекидачи, постављење ознаке упозорења на месту изоловања, постављене блинде, закључана врата итд.
  • Потврдите да не постоји заостала енергија или било која друга опасност
  • Потврдите да је безбедно да почнете са послом