Информације о санкционисању

Уколико се утврди да је Извођач радова прекршио било које од 12 HSE златних правила успостављених у НИС а.д. Или уколико својим активностима или непоштовањем осталих HSE правила директно угрозио себе или остале запослене примењују се санкције, које могу бити: