Контакт e-mail

Извођач доставља:

– Документацију на e-mail адресу (hse.kvalifikacija@nis.eu) или у склопу Позива за достављање понуда.

– Тражену документацију доставља искључиво у електронском облику, на српском или енглеском језику.

– Тражену документацију доставља скенирану са потписом и печатом одговорног лица и у попуњеном Excel шаблону.

Владимир Тодоровић

Експерт кординатор за HSE

064/888-2714

021/481-32-41