Нафтна индустрија Србије препознаје и награђује одговорно и професионално управљање уговорним обавезама од стране ангажованих извођача радова.

Награда за најбоље Извођаче подразумева свечано додељивање награда и плакета „Најбољи извођач радова Нафтне индустрије Србије“. Награђивање најбољих извођача радова спроводи се једном годишње на корпоративном ХСЕ Форуму Извођача радова. Информација о извођачима ће бити објављена на интерактивном каналу комуникације са изводјацима и на сајту компаније.

Комисија на годишњем нивоу оцењује и награђује најбољег Извођача радова на основну следећих критеријума:

Управљање уговорним испорукама
 • Испоручени обим иницијално уговореног посла
 • Временски распоред, да ли је било одступања од иницијално уговореног временског распореда
 • Трошкови у складу са уговореним буџетом
Управљање подизвођачима радова ангажованих на уговору
 • Извођач мора одговорно да управља са подизвођачима радова са којима чини конзорцијум
Управљање ризицима и проблемима на уговору
 • Извођач мора да систематично води Регистар ризика на пројекту и да благовремено дефинише активности за решавање проблема као и стратегије одговора на ризике
 • Решавање проблема мора да буде у складу са роковима
Управљање изменама на уговору
 • Извођач мора систематично да води Регистар измена на пројекту
 • Извођач мора да имплементира одобрене измене у складу са роковима и очекиваним квалитетом
Управљање људским ресурсима извођача ангажованих на уговору
 • Уговорно дефинисани тим извођача радова мора да буде расположив током читаве имплементације пројекта
 • Извођач мора да има прецизно дефинисане улоге и одговорности свих учесника пројекта
Управљање комуникацијом на уговору
 • Извођач мора да развије План комуникације на пројекту за информације за чију дистрибуцију је одговоран, потребно је да доставља све извештаје, записнике у складу са споменутим Планом
Управљање оспораваним захтевима
 • Извођач мора да води Регистар оспораваних захтева на пројекту, као и да све оспораване захтеве успешно реши

„Успех вам неће сам доћи. Ви морате ићи према њему.“ – М. Колинс