Најбољи извођачи

Укратко о награђивању:

Награда за најбоље извођаче подразумева свечану доделу нематеријалних награда и сертификата „Најбољи извођач радова у Блоку Нафтне индустрије Србије“ на HSE форуму Извођача радова. Нематеријалном мотивацијом сматра се:

додељивање
признања

промоција Извођача
путем интерних медија и
на HSE форуму Извођача

Наши награђени извођачи