У 2018. години
награђени су:

АББ

О компанији

АББ је инвентивни технолошки лидер у области електроенергетских мрежа, електроенергетске опреме, индустријске аутоматизације, роботике и електромоторних погона, који стоји на услузи корисницима из енергетског сектора, индустрије, области инфраструктуре и транспорта широм света. Уз наслеђе од преко 130 година иновација, АББ данас исписује будућност индустријске дигитализације, са два јасна вредносна циља: довођење електричне енергије из било које електране до било ког прикључка, односно аутоматизацијом индустрије од природних ресурса до готових производа. Као главни партнер Формуле Е, потпуно електричне класе ФИА мото спорта, АББ помера границе у циљу подстицања одрживе будућности е-мобилности. АББ послује у више од 100 земаља и запошљава око 147.000 људи.
www.abb.com

АББ у Србији ове године слави 28 година постојања и као једна од водећих компанија у области индустријских технологија помаже купцима у унапређењу коришћења електричне енергије, повећању индустријске продуктивности и смањењу негативног утицаја на околину. АББ д.о.о. са седиштем у Београду надлежан је за целокупан асортиман АББ-ових производа и система на територији Републике Србије. Захваљући својој структурној организацији коју чине четири дивизије организоване у односу на индустрије којима служе, АББ д.о.о. има развијену сарадњу са локалним партнерима и купцима, задужен је за пуштање у рад, сервис и одржавање АББ-ове опреме и система, као и адекватно обучавање корисника.

БЕОГАС

О компанији

Беогас а.д је компанија која послује у власништву Петрол Групације у делатности земног гаса. Тренутно имамо више од 420 километара гасне мреже и дистрибуирамо више од 28 милиона кубика земног гаса на годишњем нивоу. Планирамо гасификацију у још неколико општина у Београду и осталим већим градовима по Србији.

Беогас ад има подписан уговор са Владом Републике Србије о поверавању делатности дистрибуције природног гаса на Београдским општинама Чукарица, Палилу и Вождовац , општини Пећинци и општини Бачка Топола . Тренутно Беогас ад има на својим мрежама прикључених преко 15.000 потрошача са континуираним прикључењем нових потрошача. Такође се разматра могућност проширења, територалног подручја која покрива друштво у овој делатности.

ЕНЕРГОТЕХНА

О компанији

Енерготехна д.о.о. је компанија основана 2005 године. Оснивач и директор Енерготехне Емил Совиљ је имао за циљ да изгради компанију која би била препознатљива на домаћем тржишту као извођач радова на изградњи енергетских објеката. Данас, 13 година касније, можемо са сигурношћу рећи да је Енерготехна успела да стекне поверење својих наручилаца као сигуран партнер који својим знањем, искуством и енергијом доприноси да се успесно реализују сви пројекти који се ставе пред њих. Имплементацијом система квалитета менаџмента ИСО 9001,14001,18001, као и добијањем свих неопходних лиценци за изградњу енергетских објеката Енерготехна успева да пружи неопходан квалитет изградње и да константно из године у годину, подиже лествицу квалитета услуге коју пружа.

Потврда резултата рада компаније Енерготехна огледа се и у добијању сертификата највишег разреда бонитетне изврсности ААА за 2018 годину, као и добијање награде од стране НИС-а на HSE форуму 2018,за најбољег извођача у компанији.

Посебан сегмент рада компаније посвећен је безбедности рада и заштити животне околине. Константном едукацијом запослених и усвајањем најновијих трендова у светлу заштите и безбедности на раду, компанија се труди да обезбеди максималну заштиту како својих радника тако и свог окружења.

Пословање Енерготехне огледа се и у друштвеној и социјалној одговорности која се неминовно намеће као приоритет у данашњем свету.

Као најважнијег наручиоца својих услуга Енерготехна препознаје компанију НИС а.д. Управо сарадња са Нафтном Индустријом Србије довела је Енерготехну на позицију на којој се тренутно налази. Испуњавањем захтева које НИС поставља у смислу HSE правила, рокова изградње, контроле и квалитета рада резултирали су да директор Емил Совиљ буде поносан на постигнуте резултате и достигнут ниво

пословања.

ГРОЛИТ-РАД

О компанији

Гролит-рад доо је основан у априлу 1990. године. Оснивач и власник је Радојко Станојевић. Компанија се бави свим врстама грађевинских радова, од 1994 године изводимо грађевинске радове за компаније које се баве производњом и трговином нафтним дериватима. Поседујемо сопствену механизацију као и стручно оспособљено особље за извођење свих врста грађевинских радова.

Поседујемо сертификате:

– ISO 9001
– ISO 14001
– OHSAS 18001

МЕРА

О компанији

МЕРА као самостална радња за обављање привредне делатности електро инсталација, израде и оправке електротехничких производа, пројектовања и сродних техничких услуга са седиштем у Клеку, основана је 01.11.1990.
Радња је 21.06.1994. прерасла у МЕРА, пп за инжењеринг, производњу, одржавање и монтажу мерно-регулационе опреме и система аутоматског управљања, п.о.

1988 године, са 14 стално запослених радника и новим седиштем у пословном простору Мала варош ИИ/39 у Зрењанину, МЕРА пп се преорганизује у д.о.о. у целости задржавајући сва дотадашња комерцијално – техничка опредељења са трендом даљег кадровског јачања и раста.

Упућивањем на послове већег обима и сложености уз стално опремање,техничка усавршавања и снажење МЕРА излази из почетних оквира захватајући својом делатношћу и део електроенергетике и машинско технолошке опреме који системе аутоматског управљања производних постројења у целости квалитетно заокружују.

Са 70 запослених радника циљане структуре и ресорске организације (Инжењеринг; Монтажа;Сервис; Производња) техничким знањима, искуствима, квалитетом производа и услуга МЕРА настоји да претставља препознатљивог партнера потенцијалних Инвеститора у домену Нафтне, Петрохемијске, Фармацеутске, Прехрамбене, … индустрије у региону Србије и шире, као и највећих светских произвођача мерно – регулационе, електроенергетске и машинско – технолошке опреме и система аутоматског управљања.

SCHLUMBERGER

О компанији

Schlumberger is the world’s leading provider of technology for reservoir characterization, drilling, production, and processing to the oil and gas industry. Working in more than 85 countries and em- ploying approximately 100,000 people who represent over 140 nationalities, Schlumberger supplies the industry’s most comprehensive range of products and services, from exploration through pro- duction and integrated pore-to-pipeline solutions for hydrocarbon recovery that optimize reservoir performance.

Schlumberger operates in each of the major oilfield service markets, managing its business through four Groups: Reservoir Characterization, Drilling, Production and Cameron. Each Group consists of a number of technology-based service and product lines, or Technologies. These Technologies cover the entire life cycle of the reservoir and correspond to a number of markets in which Schlumberger holds leading positions.

Schlumberger’s business is also reported through four geographic areas: North America, Latin Amer- ica, Europe/CIS/Africa and Middle East & Asia. Within these geographic areas, a network of 16 Geo- Market regions provides logistical, technical and commercial coordination.

The GeoMarket regions’ structure offers customers a single point of contact at the local level for field operations and brings together geographically focused teams to meet local needs and deliver cus- tomized solutions. The GeoMarket regions are responsible for providing the most efficient and cost-effective support possible to the operations.

Schlumberger offers its clients four key advantages:

 • Deep domain knowledge of exploration and production operations gained through more than 90 years of experience
 • The service industry’s longest commitment to technology and innovation through a net- work of 125 research and engineering technology centers
 • A global reach in more than 85 countries coupled to strong local experience and the diver- sity in thought, background and knowledge that more than 140 nationalities bring
 • A commitment to excellence in service delivery anytime, anywhere.

ТЕХНИКА ХИДРАУЛИКЕ

О компанији

Предузеће Техника хидраулике ст д.о.о. почиње свој рад давне 1992. у Трстенику и почиње свој рад концентришући се на ремонт хидрауличких и пнеуматскхих уређаја, машинску обраду и пројектовање различитих хидрауличних система.
Временом предузеће почиње да опслужује све већи и већи део тражишта, чиме долази до потребе уже специјализације и оријентисаности на специфични сегмент хидраулике- хидрауличке дизалице и платформе, и остала средства механизације.

Пратећи развој тршишта и потребе клијената, Техника хидраулике ст се 2002 године премешта из Трстеника у Београд где се и налази производни и канцеларијски 0бјекти површине цца 900 квадрата, лоцираном на главном аутопуту Београд- Ниш прекопута ИКЕ-е.

Данас се пословање Технике хидраулике ст д.о.о. заснива на : ,, Уградњи, сервису, одржавању и пројектовању специјалних врста надградњи као и осталих хидрауличних система и уређаја“.

Техника хидраулике ст д.о.о. чини апсолутног лидера из области пројектовања и инжењеринга у области хидраулике и пнеуматике како на територији републике Србије тако и у региону.

Окосницу нашег пословања чине реномирани Светски брендови чији смо ексклузивни заступници за територију Републике Србије:

 • Камионске хидрауличне дизалице за манипулацију теретом ремонимарног шведског произвошача HIAB,
 • киперски сандуци и кипер приколице немачког произвођача MEILLER
 • камионске хидрауличне платформе за рад људи на висини италијнаског произвођача SOCAGE
 • приколице као и полуприколице холандског произвошача NOOTEBOOM

ТЕХНИКА ХИДРАУЛИКЕ СТ д.о.о. спроводи интегрисан менаџмент система који је усаглашен са захтевима захтевима Исо стандарда 9001,14001 и 18001 у циљу:

 • демонстрирања способности да испоручује производе усаглашене са захтевима корисника и захтевима важећих закона, прописа и стандарда;
 • повећања задовољења корисника ефективним спровођењем ИМС-а укључујући процесе сталног побољшавања и обезбеђењем усаглашености са захтевима корисника и захтевима важећих закона и прописа.

ТЕХНИКА ХИДРАУЛИКЕ СТ д.о.о. промовише политику заштите животне средине и екстерно како би о својим намерама информисао и заинтересоване стране.

ТЕХНИКА ХИДРАУЛИКЕ СТ д.о.о. је предузеће састављено од стручних људи који заједно могу да реализују послове било ког обима уз обављање својих активности на технолошки савремен и еколошки прихватљив начин и свет у коме руковање теретом не представља само дизање и померање.

Наш глобални пословни циљ је да креирамо организацију која ће почивати на споју флексибилности, знања и искуства и која ће бити у стању да стручно одговори на сваки изазов у што краћем временском периоду.

ТЕХНИКА ХИДРАУЛИКЕ

О компанији

ТЕРМОЕЛЕКТРО ЕНЕЛ АД је једно од водећих привредних друштава у испоруци услуга инжењеринга, пројектовања и монтаже електро-енергетске и мерно-регулационе опреме на тржишту Србије. Стални је испоручилац услуга и на тржиштима Немачке, Русије и других држава. Поуздан је партнер водећих светских инжењеринг и производних компанија.

Делатност Акционарског друштва је инжењеринг, пројектовање, монтажа, испитивање и пуштање у рад, одржавање, ремонти и реконструкције електроенергетске и мерно-регулационе опреме и опреме за управљање и аутоматику и инсталације слабе и јаке струје на енергетским и индустријским постројењима и пословним и стамбеним објектима.

Од свог оснивања 1948. Године, до данас, Друштво је учествовало у пројектовању, изградњи, ремонтима и одржавању великог броја разноврсних објеката у СРБИЈИ, републикама бивше СФР ЈУГОСЛАВИЈЕ, СР НЕМАЧКОЈ, РЕПУБЛИЦИ ЧЕШКОЈ, РУСКОЈ ФЕДЕРАЦИЈИ, ЛИБИЈИ, АЛЖИРУ, ИРАКУ… и сарађивало је са водећим светским инжењеринг и производним фирмама као што су ABB, Alsthom, Babcock, CB&I, CMEC, Emerson, Energoinvest, Energoprojekt, Engineering Dobersek, Fisher, Foxboro, Hartmann & Braun, Hitachi, Hochtief, Honeywell, Invensys, KW U, Ludan, Lurgi, Metso, Mitsubishi, Pauwels, Rafako, Schneider Electric, Siemens, Snamprogetti, Sulzer, Škoda, Technip, Voest Alpina, Yokogawa.

Друштво поседује лиценце за израду техничке документације и за грађење објеката за које грађевинску дозволу издаје министарство Владе Републике Србије надлежно за послове грађевинарства, као и велики број појединачних инжењерских лиценци.
У саставу друштва постоји Лабораторија за електрична испитивања која врши контролу квалитета изведених радова и пружа услуге испитивања другим корисницима. Рад Лабораторије је организован у складу са захтевима стандарда СРПС ИСО/ИЕЦ 17025.

Корисници услуга су компаније из јавног и приватног сектора које су пружаоци инфраструктурних услуга, као што су производња, пренос и дистрибуција електричне енергије, производња и дистрибуција топлотне енергије, производња и прерада нафте и гаса, прерада воде и третман отпадних вода, разне врсте индустријске производње. Дугогодишњи главни клијенти и партнери у Србији и земљама у окружењу су Нафтна индустрија Србије, Електропривреда Србије, Електропривреда Црне Горе, Електропривреда Републике Српске, ЈКП Београдске електране, ЈКП Београдски водовод и канализација.

ТЕРМОМОНТ

О компанији

ТЕРМОМОНТ је са својим пословним партнерима изводио значајан број капиталних инвестиционих пројеката. Бавимо се пројектовањем, инжењерингом, консалтингом, изградњом различитих објеката, уградњом електричних, водоводних и гасних инсталација, као и HVAC вентилационих система.

Поред богатог искуства и знања који се стално унапређују, ТЕРМОМОНТ доо поседује сву неопходну грађевинску опрему и грађевинске машине, а компанија поседује и складишни и радни простор од 10.000 м2.

Као компанија чинимо све да обезбедимо добре услове за квалитетан рад и развој професионалних и персоналних капацитета запослених. На челу наше компаније налази се тим радника са високом стручном спремом и релевантним инжењерским лиценцама које издаје инжењерска комора Србије, инжењери су високо квалификовани, са великим искуством у земљи и иностранству.

Листу наших клијената чине бројне општине, државне институције, министарства и други значајни клијенти:
– НИС Газпром НЕФТ
– Војномедицинска академија – болница
– Дистрибуција електричне енергије Београд
– Министарство одбране – Војно-грађевински центар “Београд”
– Министарство економије и регионалног развоја развој
– Град Београд, Градска управа, Секретаријат за комуналне и стамбене услуге – Јавно предузеће ПТТ комуникација Србија
– Национална служба за запошљавање Београд
– Универзитет у Београду
– Општина Баточина
– Соко Штарк (Атлантик група)
– Телеком Србија
– Транснафта
– Српска академија науке и умјетности
– Градска гранична контрола – Јужни ток Србија
– ЛИДЛ Србија
– Ер Србија
– ЈКП Паркинг сервис

ВОЛВО

О компанији

Фирма Волво доо Нови Бановци је део групације Волво, једног од водећих светских произвођача тешких комерцијалних возила и дизел мотора.

Фирма је основана 1927. године у Шведској и има производне погоне у 19 држава широм света и продаје производе у више од 190 држава, а у Србији је присутна на тржишту од 1997. године. Продајну и сервисну мрежа чине 3 овлашћена Truck Центра у Новим Бановцима, Чачку и Новом Саду.
Од 1928. смо се стално развијали да бисмо постали највећи произвођач тешких камиона у Европи. Чувени смо по поузданости. У основи тога су три наше основне вредности – квалитет, безбедност и заштита животне средине. Нјих се држимо у свему што радимо.

ПОГОН СЕИЗМИЧКИ СЕРВИСИ

О компанији

Услуге погона Сеизмички сервиси Активности

 • Планирање и пројектовање геофизичког снимања
 • Прикупљање геофизичких података
 • Обрада геофизичких података

Геофизичке методе

 • Рефлексијска сеизмика
 • Прикупљање података
 • Прелиминарна обрада података на терену

Остале геофизичке методе

 • Гравиметрија и магнетометрија
 • Електрично
 • Испитивања катодне превенције и квалитета изолације облоге цевовода
 • Рефлексијска сеизмика и праћење вибрација
 • Каротажа бушотина

Прикупљање сеизмичких података

Телеметријски систем

 • SERCEL 428 XL Француска, 5300 канала
 • SERCEL 408 XL Француска, 800 канала

Сеизмичке вибрације

 • SERCEL, Nomad 65 (10 вибратора, 30 t)