Обавезна Документација за НЅЕ прет/квалификацију

У зависности од услуге за коју се квалификујете потребно је доставити различиту документацију, за сваки ниво HSE ризика постоји обавезна документација коју морате доставити:

HSE Прет/квалификација