ОБАВЕЗНA jе дозвола пре уласка у затворени простор