ОБАВЕЗНО je вршити мерење концентрације гасова у атмосфери радног простора, када је то прописано