Ован

Здравље:

Не будите тврдоглави, забрањено је пушење, осим у простору који je за то одређен.

Љубав:

Осим ако није љубавни пламен у питању, забрањено је коришћење отвореног пламена уколико то није дозвољено одговарајућим дозволама за рад.

Посао:

Посао вам је да интервенишете уколико било које лице пуши изван територије предвиђене за пушење.