Расподела улога и одговорности у процесу управљања извођачима “програм Степенице”

У складу са програмом „Степенице“, спроводиће се нови модел „Улога и одговорности“

Препорука је да овакав модел расподеле улога и одговорности извођачи имплементирају код себе у компанији.

Напомена: Детаљније информације о улогама и одговорностима у програму степенице погледајте у СД-09.01.21 Управљање извођачима. Једино одговорно лице је лице које се именује од стране НИС-а