Шаблони за НЅЕ прет/квалфикацију

Да би Извођач био НЅЕ прет/квалификован за реализацију услуга било ког нивоа ризика он мора да задовољи елиминационе критеријуме. Документацију доставља према НЅЕ квалификационим критеријумима.

Шаблон Сегментације

Шаблони за НЅЕ квалификацију

Напомена: Извођачи који су у процесу претквалификације квалификовани и којима важи квалификација нису
у обавези да поново достављају документацију, односно пролазе кроз процес квалификације.