НИС је компанија која континуирано ради на унапређењу процеса управљања извођачима са аспекта безбедности и здравља на раду, заштите животне средине и заштите од пожара (НЅЕ). Захваљујући напорима запослених НИС-а у успостављању процеса управљања извођачима, у протеклих шест година многи наши извођачи су прихватили нашу праксу у циљу побољшања праксе у области НЅЕ.

Међутим, НИС није стао након имплементације овог процеса, већ је наставио да ради на сталном унапређењу.

Обавештавамо вас да је у току имплементација програма „Степенице“, који омогућава ефикаснију расподелу ресурса и побољшање ефикасности и безбедности у процесу управљања извођачима.

Најбитније измене које се директно одражавају на велику већину наших партнера извођача јесу:

  • НЅЕ Споразум који је добио трајни век трајања (повећана ефикасност, смањена бирократија)
  • НЅЕ квалификација је добила још један обавезан корак, НЅЕ аудит, за извођаче који се квалификују за високоризичне услуге
  • Дефинисање одговорних лица процеса у телу самих уговорних докумената
  • НЅЕ Пасош за запослене извођача, за сада само као Пилот пројекат у Блоку Промет

На предстојећем XI HSE Форуму Извођача фокус ће бити на упознавању свих присутних са насталим изменама и разумевању свих постојећих фаза процеса.