Вага

Здравље:

Уравнотежите безбедност и ефикасност: забрањено је сервисирање или одржавање машина или опреме без изоловања, искључења или обележавања свих извора опасне енергије.

Љубав:

Не упуштајте се олако у опасне везе, проверите да ли су сви потребни системи и елементи изоловани и закључани.

Посао:

Чека вас озбиљан посао: осигуравање исправности система за изоловање и закључавање, као и сигурносних уређаја и катанаца.