ЗАБРАЊЕНА је употреба мобилних телефона и прекорачење дозвољене брзине током управљања возилом