ЗАБРАЊЕНО је пушење осим у простору који je за то одређен