ЗАБРАЊЕНО је радити, стајати или пролазити испод висећег терета